Ramah Mesra Bersama Warga RELA Negeri Selangor Di Sungai Besar Selangor

August 1, 2023

“RELA penting kepada rakyat dan negara. Peranan dan sumbangan RELA amat disanjung tinggi dan dihargai. Kerana itu dari masa ke semasa peranan dan tanggungjawab yang diberikan kepada RELA sentiasa diperkukuhkan oleh kerajaan. Latihan dan kelengkapan sentiasa ditingkatkan dari masa ke semasa. Malah kebajikan anggota RELA sentiasa menjadi keutamaan kerajaan”

YB DATUK SERI DR SHAMSUL ANUAR NASARAH
Timbalan Menteri Dalam Negeri (KDN)

https://www.shamsulnasarah.com/wp-content/uploads/2020/10/logo_white1.png
Hakcipta Terpelihara © 2008 - 2024 Dr. Shamsul Anuar Nasarah.
https://www.shamsulnasarah.com/wp-content/uploads/2020/10/logo_white1.png
Hakcipta Terpelihara © 2020 Shamsul Nasarah.
Contact
+605 767 9055
Pusat Khidmat Ahli Parlimen Lenggong, 52A, Jalan Alang Iskandar, 33400 Lenggong, Perak.
Popular Links
How Can You Help