Lenggong Geopark

October 19, 2021

LENGGONG GEOPARK semakin dikenali. Terima kasih KeTSA melalui Jabatan Mineral & Geosains (JMG) Malaysia dan JMG Perak kerana pemasangan PANEL MAKLUMAT. ia melibat Panel Umum, Panel Geotapak, Panel Geoarkeologi, Panel Tapak Warisan Budaya , Panel Biotapak di semua tempat-tempat utama dan penting dalam kawasan Lenggong Geopark.

Panel maklumat ini sangat penting bagi membolehkan pelbagai maklumat mengenai sesuatu tempat dapat diperolehi oleh pelancong dan pengunjung.

Terima kasih kepada semua. Pastikan kita jaga semua kemudahan ini. Dan maklumat lengkap Geopark Lenggong boleh diperolehi apabila GALERI GEOPARK LENGGONG siap akhir 2021 ini.

https://www.shamsulnasarah.com/wp-content/uploads/2020/10/logo_white1.png
Hakcipta Terpelihara © 2008 - 2024 Dr. Shamsul Anuar Nasarah.
https://www.shamsulnasarah.com/wp-content/uploads/2020/10/logo_white1.png
Hakcipta Terpelihara © 2020 Shamsul Nasarah.
Contact
+605 767 9055
Pusat Khidmat Ahli Parlimen Lenggong, 52A, Jalan Alang Iskandar, 33400 Lenggong, Perak.
Popular Links
How Can You Help